Afrontem els trastorns en la comprensió lectora

Llegir és un dels plaers més grans de què podem gaudir, i s'ha de garantir que tothom el pugui tenir a l'abast. No tots i totes tenim les mateixes habilitats i, per això, en el post d’avui volem parlar dels recursos amb què poden comptar les persones amb trastorns en la comprensió lectora, com ara dislèxia, TEL (trastorn específic del llenguatge) o TANV (trastorn de l'aprenentatge no verbal), o amb problemes visuals o qualsevol altra dificultat en la lectura.

Trastorns en la comprensió lectora: el repte de la inclusió

Lluny han de quedar els dies en què s'assenyalava algú per les seves diferències o el seu ritme d'aprenentatge i de lectura. Al contrari: és positiu i necessari que, com a societat, posem sobre la taula els problemes en la lectura, com els que hem esmentat més amunt, i ens hi aproximem obertament. D’aquesta manera podrem intervenir-hi de manera adequada. Actualment hi ha molts recursos i materials adaptats per poder donar aquest suport. Ens acompanyeu a fer-ne un tast?

La dislèxia i les dificultats visuals

La dislèxia (i altres dificultats en l'aprenentatge de la lectoescriptura) implica la dificultat de detectar o identificar les lletres i, per tant, les paraules. Això es tradueix en un sobreesforç en l'assoliment de l'ortografia i la descodificació dels missatges en general. Aquí és on entra la capacitat lectora.

En el cas de les persones amb algun tipus de mancança visual, la situació és similar. Es necessita un altre tipus d'aproximació als textos que faciliti o bé la lectura o bé l'accés.

Què podem oferir als infants amb aquestes diferències?

Si hi ha una dificultat per accedir als textos, una bona estratègia és pensar com fer més accessibles les lletres i, per tant, els llibres. Curiosament hi ha una solució ben senzilla: sovint, les fonts que es fan servir en l'edició dels llibres poden ser inadequades per a la gent amb dislèxia i altres dificultats lectores. En aquest web, pots trobar fonts de codi obert amb característiques més llegibles. Fer-hi una ullada resulta interessant.

 Recursos per a persones amb dificultats en la lectura

Aquí teniu una petita llista amb alguns recursos per a persones amb trastorns en la comprensió lectora o problemes visuals:

  • Augments de pantalla per engrandir el text: lupes i altres eines.
  • Eines digitals per fer esquemes de manera automàtica.
  • Eines de suport a la lectura, com ara conversors de text a àudio.
  • Audiolectures.

Maribel Gutiérrez Gallego, filòloga i logopeda, és una gran defensora de les audiolectures i apunta que sempre són un suport magnífic en totes les etapes de l'aprenentatge de la lectoescriptura, ja que actuen com a bones aliades per treballar l’atenció, l’expressió oral i escrita, l'adquisició de lèxic, la interpretació dels sentits figurats i la ironia del llenguatge. I, per descomptat, són la millor eina perquè les persones amb qualsevol grau de discapacitat visual pugui gaudir dels llibres.

Si no sabeu per on començar a cercar audiolectures, us recomanem “Històries d'hivern”. Els àudios són un suport idoni per a aquelles persones que presenten trastorns en la comprensió lectora o qualsevol grau de discapacitat visual. A més, en aquests relats, creats amb molt d’amor, l’oient pot gaudir de les magnífiques interpretacions de l’equip de narradors d’EnVeuAlta.

Hi ha una última estratègia que val la pena mencionar: es tracta, simplement, del fet de compartir la lectura. Llegir amb els menuts, ajudar-los a comprendre el text i interpretar les imatges, divertir-se junts… En definitiva, estimular l’hàbit de la lectura és garantia d'èxit!

Cerca

Arxiu