Brins Edicions: estrena a les xarxes socials per Sant Jordi

Brins Edicions, petita marca editorial, vam néixer a finals de l’any 2017 amb l’objectiu de divulgar els coneixements més bàsics de qualsevol disciplina, amb informació verídica i contrastada, sense oblidar, però, el plaer per la lectura. Així, per mitjà d’un estil planer i amè, intentem posar a l’abast de tothom el coneixement que ens envolta, sense cap altra pretensió que la de despertar l’interès i satisfer la curiositat personal, però amb la voluntat que, a partir d’aquest «bri» de saber, els lectors puguin sentir la necessitat d’ampliar els seus coneixements amb altres llibres més especialitzats.

Amb aquests dos objectius, divulgació i plaer per la lectura, Brins Edicions busquem en els nostres

Pàgina 10 de 10

Cerca

Arxiu